Obszary specjalizacji

Oferujemy wsparcie w zakresie zrozumienia tekstów w języku angielskim, rozmowy o nich, a także redakcji, korekty i formatowania angielskich dokumentów i prezentacji w następujących obszarach:


Publikacje naukowe:

Artykuły i książki w języku angielskim, rozprawy naukowe, wystąpienia konferencyjne i prezentacje, materiały dydaktyczne i inne treści uniwersyteckie. (Chris wspólnie z drugim autorem niedawno napisał książkę poświęconą przedsiębiorstwom społecznym - redakcją i korektą tej publikacji zajęła się Vicky: People in Social Organisations and Enterprises. Christopher Whitworth, Zbigniew Zontek. 2018. ISBN 978-1-387-56384-5).


Biznes:

Sprawozdania roczne, materiały promocyjne, notatki i informacje służbowe, prezentacje, dokumenty dotyczące łańcucha dostaw, treści stron internetowych lub inne tekst czy komunikaty ustne w języku angielskim,. Często spotykamy się z niezamierzonym humorem lub niestosownościami, wynikającymi z nieznajomości specjalistycznej terminologii w języku angielskim. (Możesz poprosić o wyjaśnienia, ale wszystkie przykłady podajemy z zachowaniem anonimowości!)


Inżynieria:

CInżynieria lądowa, mechaniczna, chemiczna. elektronika, procesy produkcyjne, dokumentacje, podręczniki i instrukcje, schematy elektryczne, plany zagospodarowania, instrukcje montażu - wszystko, pod warunkiem, że zostało sporządzone w języku angielskim. Chris zaprojektował i skonstruował kilka urządzeń elektronicznych, w tym również sprzęt audiowizualny na koncerty, do prezentacji i do rozgłośni radiowych. Vicky potrafi serwisować samochody i motocykle, a także wykonać montaż urządzenia w oparciu o instrukcję oraz inne prace inżynierskie.


Nauki ścisłe i technologia:

Projekty medyczne, sprawozdania i raporty, projekty i plany, biochemia, mikrobiologia, farmacja, nauki o środowisku i ekologia, optyka, elektronika, akustyka, mechanika, technologie jądrowe, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, inżynieria systemów sterowania (SCADA, PLC itp.), muzyka itp. Jeśli tekst jest napisany w języku angielskim, możemy go udoskonalić!
Od „ilościowej autoradiografii całego ciała po haft krzyżykowy, od projektu rejestratora parametrów lotu po wypiek ciast” - zakres naszych specjalizacji i zainteresowań jest szeroki (możesz zgadywać, które z nas czym się zajmuje!).